නවතම පුවත් හා සිදුවීම්

29
අප්‍රේ2022
පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයට වසර 50ක් පිරීම නිමිත්තෙන් සංවිධානය කරන ලද සැමරුම් උත්සවය

පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයට වසර 50ක් පිරීම නිමිත්තෙන් සංවිධානය කර...

පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයට වසර 50ක් පිරීම නිමිත්තෙන් සංවිධානය කරන ලද...

29
අප්‍රේ2022
කුළුබඩු මන්දිරය සහ නව තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම

කුළුබඩු මන්දිරය සහ නව තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මාතලේ, උකුවෙල ප්‍රදේශයේ ඉදිකරන ලද කුළුබඩු...

26
අප්‍රේ2022
පුරන් කුඹුරු වී වගා කරමින් නැවත සක්‍රීය කිරීම මෙන්ම සෝජාන් ක්‍රමය මගින් පොල් හා තැඹිලි වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම

පුරන් කුඹුරු වී වගා කරමින් නැවත සක්‍රීය කිරීම මෙන්ම සෝජාන් ක...

මෙරට පොල් වගාව නගා සිටුවීමේ අරමුණ පෙරදැරිව, පුරන් කුඹුරු වී...

26
අප්‍රේ2022
ගරු වැවිලි අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ හා ශ්‍රී ලංකාවේ මැලේෂියානු තානාපති අතර පැවති හමුව

ගරු වැවිලි අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ හා ශ්‍රී ලංකාවේ මැලේෂියානු තා...

වැවිලි අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ හා මාලදිවයිනේ...

26
අප්‍රේ2022
තේ සහ පොල් වගාකර ඇති ඉඩම්වල ආදර්ශ කෘෂි වන වගා නියමු ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන

තේ සහ පොල් වගාකර ඇති ඉඩම්වල ආදර්ශ කෘෂි වන වගා නියමු ව්‍යාපෘත...

මෙරට තේ සහ පොල් වගාකර ඇති ඉඩම්වල නෙදර්ලන්ත රජයේ අනුග්‍රහයෙන්...

21
ජන2022
අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ හා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති අතර හමුවක්

අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ හා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති අතර හමුවක...

වැවිලි අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති...

21
ජන2022
දුෂ්කර සමය අවසන් වීමත් සමඟ සියල්ල සාමාන්‍ය කරණ වේවි. තවදුරටත් රජය විශ්වාස කරන්න

දුෂ්කර සමය අවසන් වීමත් සමඟ සියල්ල සාමාන්‍ය කරණ වේවි. තවදුරටත...

බඩු මිල ඉහළ දමන්න කිසිම රජයක් කැමති නැහැ. නමුත් ඒ...

21
ජන2022
තේ වගා කිරීමට කැමති වගාකරුවන් සඳහා ලබන වසරේ සිට තේ පැළ නොමිලයේ. වගාව සඳහා නව ක්‍රමවේදයක්.

තේ වගා කිරීමට කැමති වගාකරුවන් සඳහා ලබන වසරේ සිට තේ පැළ නොමිල...

වගා කිරීමට කැමැති ඕනෑම වගාකරු‌වෙකුට ලබන වසරේ සිට තේ පැල...

21
ජන2022
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ලබාදුන් රුපියල් මිලියන  797 ක ණය මුදල කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට ලබා දීම

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ලබාදුන් රුපියල් මිලියන 797 ක ණය...

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ලබාදුන් ණය මුදල් කුඩා හා මධ්‍ය...

21
ජන2022
පොල් වගාව සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීමට නව දුරකතන අංකයක් හා වට්සප් අංකයක්

පොල් වගාව සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීමට නව දුරකතන අංකයක් හා වට්සප් අ...

ඉදිරි වසරක කාලය තුල වැවිලි භෝග මගින් මෙරට අපනයන ආදායම...

30
අගෝ2021
තේ පැල මිලියන 25ක විශේෂ ව්‍යාපෘතියේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තවාන්කරුවන් වෙත ආධාර ලබා දීම

තේ පැල මිලියන 25ක විශේෂ ව්‍යාපෘතියේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තවාන්ක...

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම සංකල්පය යථාර්ථයක් බවට...

30
අගෝ2021
වලහන්දූව කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ ආරම්භ කරන ලද කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනාගාරය නිරීක්ෂණය

වලහන්දූව කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ ආරම්භ කරන ලද කාබනික පො...

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම සංකල්පය යථාර්ථයක් බවට...

30
අගෝ2021
පැල්වත්ත ලංකා සීනි සමාගම් පරිශ්‍රයේ පැවති ජෛව පොහොර නිෂ්පාදනාගාරයට මුල්ගල් තැබීමේ උත්සවයට සහභාගි වීම

පැල්වත්ත ලංකා සීනි සමාගම් පරිශ්‍රයේ පැවති ජෛව පොහොර නිෂ්පාදන...

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම සංකල්පය යථාර්ථයක් බවට...

30
අගෝ2021
කුළුබඩු මන්දිරය විවෘත කිරීමේ උත්සවය සඳහා සහභාගීවීම

කුළුබඩු මන්දිරය විවෘත කිරීමේ උත්සවය සඳහා සහභාගීවීම

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම සංකල්පය යථාර්ථයක් බවට...

15
අගෝ2021
ලංකා සීනි සමාගමට අයත් පැල්වත්ත සීනි නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාව නවීකරණය කිරීම

ලංකා සීනි සමාගමට අයත් පැල්වත්ත සීනි නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාව න...

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම සංකල්පය යථාර්ථයක් බවට...

11
අගෝ2021
"පොල් කර්මාන්තයට නවෝදයක්" යටතේ බලපිටිය ප්‍රදේශයේ කර්මාන්තකරුවන්ට ලණු ඇඹරීමේ යන්ත්‍ර ලබා දීම

"පොල් කර්මාන්තයට නවෝදයක්" යටතේ බලපිටිය ප්‍රදේශයේ...

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම සංකල්පය යථාර්ථයක් බවට...

11
අගෝ2021
වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රදේශයේ කුරුඳු වගාව නගා සිටුවීම

වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රදේශයේ කුරුඳු වගාව නගා සිටුවීම

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ ඉදිරි දැක්ම යටතේ මෙරට...

30
ජූනි2020
ගරු අමාත්‍යතුමන් රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවේ නිලධාරීන් හමුවෙයි

ගරු අමාත්‍යතුමන් රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවේ නිලධාරීන් හමුවෙයි

පසුගිය 2020.06.01 දා වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු...

30
ජූනි2020
තලවකැලේ තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ නිරීක්ෂන චාරිකාව - 16.02.2020

තලවකැලේ තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ නිරීක්ෂන චාරිකාව - 16.02.2020

වැවිලි  කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා දින...

29
ජූනි2020
ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයේ ‌ගොවි සංවිධාන සදහා දිරි ගැන්වීමේ ආධාර, ද්‍රව්‍යමය ආධාර හා පැල ‌බෙදා දී‍‍‍‍‍ම උත්සවය

ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයේ ‌ගොවි සංවිධාන සදහා දිරි ගැන්වීමේ ආධාර, ද්...

2020.01.31 දින අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්ථමේන්තුව මගින් සංවිධානය කල ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ...

29
ජූනි2020
කුරුඳු පිරිසැකසුම් ශිල්පීන් හට  ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික පිරිනැමීම

කුරුඳු පිරිසැකසුම් ශිල්පීන් හට ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික...

වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා ගේ...

30
අප්‍රේ2020
රබර් පර්යේෂණ ආයතනයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

රබර් පර්යේෂණ ආයතනයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

රබර් පර්යේෂණ ආයතනයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

23
අප්‍රේ2020
Covid -19 අරමුදල සඳහා දිනක වැටුප (රු.මි. 7.2 ක) පරිත්‍යාග කිරීම

Covid -19 අරමුදල සඳහා දිනක වැටුප (රු.මි. 7.2 ක) පරිත්‍යාග කි...

  Covid -19 ජනාධිපති කාර්යසාධක අරමුදල සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත හා...

03
පෙබ2020
කුරුඳු මංගල්‍යය

කුරුඳු මංගල්‍යය

කුරුඳු මංගල්‍යය

03
පෙබ2020
අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

  අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව    

03
පෙබ2020
මාතලේ මධ්‍යම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

මාතලේ මධ්‍යම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

  මාතලේ මධ්‍යම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව  

03
පෙබ2020
මල් වගාකරුවන් සඳහා මූල්‍ය සහනාධාර ලබාදීම

මල් වගාකරුවන් සඳහා මූල්‍ය සහනාධාර ලබාදීම

මල් වගාකරුවන් සඳහා මූල්‍ය සහනාධාර ලබාදීම  

අප සම්බන්ධ කරගන්න

11 වන මහළ,
සෙත්සිරිපාය දෙවන අදියර,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව

  • +94 112 186 160
  • +94 112 186 076
  • info@plantation.gov.lk

විමසීම්

Address Uda Walawe.
General Numbers +94 472 233 281 / +94 472 233 285 
Fax +94 472 233 233
Email info[at]sugarres.lk
Web Site www.sugarres.lk
 
Address No:12, Balahenmulla Lane, High Leval Road, Colombo - 06.
General Numbers +94 114 389 152
Fax +94 112 826 901
Address No: 1095, Sirimavo Bandaranayaka MW, Gatambe, Peradeniya
General Numbers +94 812 388 651 / +94 812 386019
Fax -
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / info[at] sltnet.lk
Web Site www.dea.gov.lk