பயிரிடுபவர்களின் வசதிக்காகவும், நிறுவன நடவடிக்கைகளை முறைமைப்படுத்துவதற்காகவும் பயிரிடுபவர்களின் அனைத்துத்  தேவைகளையும் ஒரே கூரையின் கீழ் இலகுவாக மேற்கொள்ளும் வகையில் நாடளாவிய ரீதியில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள சிறு தேயிலை அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் அலுவலக வலையமைப்பின் முதல் மாதிரி அலுவலகம் 2022.11.01 ஆந் திகதி பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சர் கெளரவ லெஹான் ரத்வத்தே அவர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்  கெளரவ கனக ஹேரத் அவர்களின் தலைமையின் கீழ்  இடம்பெற்றது.


பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் கெளரவ லொஹான் ரத்வத்தே அவர்கள் இதன் போது கருத்துத் தெரிவிக்கையில், நாடு பாரிய பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ள போதிலும், மக்களின் நலன்கள் மற்றும் வசதிக்காக தமது அமைச்சுக்கு உரித்தான நிறுவனங்களின் ஊடாக மக்களுக்கு வழங்க முடியுமான அதிகபட்ச நிவாரணங்களையும் சேவைகளையும் வழங்க முடியும் என பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமச்சர் கெளரவ ரமேஷ் பத்திரண அவர்களுடன் இணைந்து  மேற்கொள்ள முடியுமான அனைத்து செயற்பாடுகளும் செய்வதாகவும், கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு முடிவுகள் விரைவாக எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார். மேலும், பெருந்தோட்ட அமைச்சின் ஊடாக, ஏனைய நிறுவனங்களின் மட்டத்திலும்  ஆரம்பிக்கக்கூடிய இவ்வாறான 'One Stop Shop' வலையமைப்பை நாடு பூராகவும் ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார். அதன் மூலம் மக்களுக்குரிய பணிகளை எளிதாக்குவதுடன் அலைந்து திரிவதை குறைக்கும் வகையில் அமையும் எனவும் அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தினார்.


பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சர் கெளரவ ரமேஷ் பத்திரண அவர்களின் பூரண வழிகாட்டலின் கீழ், அப்போதைய பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் கெளரவ கனக ஹேரத் அவர்களின் முன்மொழிவின் பிரகாரம், இதற்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் இந்த நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்  அமைச்சு இந்த நிர்மாணப் பணிகளுக்காக 50 மில்லியன் ரூபா செலவிட்டுள்ளது.


அதனுடன், இங்கு சிறு தேயிலை அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மூலம் சிறு தேயிலைத் தோட்ட உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உபகரணத் தொகுதிகளின் விநியோகமும் அடையாள ரீதியாக அமைச்சரின் கரங்களால் வழங்கப்பட்டது.
இந்த திறப்பு விழாவிற்கு கேகாலை மாவட்டத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிரதேசத்தின் அரசியல் அதிகாரங்கள் மற்றும் சிறு தேயிலைத் தோட்ட அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவர் உள்ளிட்ட உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பயனாளிகளும் கலந்து கொண்டார்கள்.

வீட்டுக்குத் தேவையான தேங்காயை வீட்டுத் தோட்டத்திலே உற்பத்தி செய்தல், தேங்காய் தோட்டங்களின் விளைச்சலை வர்த்தகப் பொருளாதார நோக்கில் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் உயர் தர கலப்பின தென்னை வகையைச் சேர்ந்த 2 தென்னங் கன்றுகளை வழங்கும் வகையில்,  'வீட்டுக்குரிய தேங்கயை வீட்டுத் தோட்டத்தில் பெறல்' என்ற வேலைதிட்டம் தற்போது நாடு பூராகவும் செயற்பட்டு வருகின்றது.


இந்த வேலைத்திட்டம் காலி மாவட்டத்தின் கிதுலம்பிடிய, கலேகான, மீபாவல மற்றும் லபுதூவ என்ற பிரதேசங்களில் இருந்து ஆரம்பித்து பெருந்தோட்ட அமைச்சர் கௌரவ ரமேஷ் பத்திரண அவர்களின் தலைமையின் கீழ் அண்மையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. அதன்போது, ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இரண்டு உயர் ரக கலப்பின தென்னங் கன்றுகள் வீதம் வழங்கப்பட்டதுடன், தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் வெளியிடப்பட்ட 'கப்ருக'  கையேடும் வழங்கப்பட்டது. அந்த கையேடுகள் மூலம் மக்கள் தென்னை செய்கை பற்றியும், தென்னை நடுகையின் போது பின்பற்றப்பட வேண்டிய தொழில்நுட்ப முறைகள் பற்றியும், தென்னை செய்கையுடன் ஏற்படும்  நோய்கள் மற்றும் அவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான வழிமுறைகள் பற்றியும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை பெற்றுக் கொள்ள முடிந்தது.


கிதுலம்பிடிய கிராமத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கிதுலம்பிடிய ஆனந்த பிரிவெனாவில் நடைபெற்ற தென்னங் கன்றுகள் வழங்கும் இந்த வேலைத் திட்டத்துடன்  தொடர்புடையதாக தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (CRI ) உத்தியோகத்தர்களினால் தென்னங் கன்றுகளை நடும் விதம் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்பூட்டும் பயிற்சி நிகழ்ச்சியையும் நடாத்தினார்கள்.

 

In view of strengthening the economic status of kitul industrialists while providing high quality kitul related products, Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, Minister of Plantation Industries handed over Protection Equipment Kits to those who are engaged in the manufacturing of kitul related products on 29th September in Niyagama priorotizing the District of Galle.


Around 300 kitul related products manufacturers in kitul production villages at the center of Elpitiya, Niyagama, Neluwa, Thawalama Divisional Secretariats in the district of Galle were provided with Protection Equipment Kits. These kits included protective helmets, special casserole, torches and rain coats.


Further commenting, the Minister mentioned that kitul treacle is treated special among world’s natural sugary syrups and for these qualities, there is a possibility of promoting kitul treacle around the world and increasing the export income in future. And also, the Minister further mentioned that the Kitul Development Board has engaged in several plans to promote all kitul related products at commercial level and that various research work is being conducted to introduce kitul varieties of high quality by developing it as an industry.

This occasion was graced by the Ministry Officials, Officers including Mr. Gihan Perera, Attorney-at-Law, Chairman of the Kitul Development Board, Public Officers including Divisional Secretaries and other elites including the regional politicians.

2019 ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக கேகாலை மாவட்டத்தில் பதிவாகிய இந்நாட்டில் தென்னைச் செய்கைக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வெள்ளை ஈக்களை ஒழிக்கும் வேலைத்திட்டம் கிராம மட்டத்தில் ஆரம்பமாகிறது. பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் வைத்தியர் ரமேஷ் பத்திரன அவர்களின் ஆலோசனையின் கீழ், தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபையுடன் இணைந்து இந்த வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித் தொடரின் மற்றுமொரு கட்டம் ராகமை படுவத்தேயில் ஒக்டோபர் மாதம் 06 ஆந் திகதி நடைபெற்றது.

அங்கு, வெள்ளை ஈக்களை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பது தொடர்பில் மக்களுக்கு அடிப்படை உதாரணங்களுடன் விழிப்பூட்டல் நடைபெற்றது. மேலும், வெள்ளை ஈக்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் குறித்தும், பயன்படுத்தும் மருந்தளவு மற்றும் பயன்படுத்தும் முறை குறித்தும் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி, மேலதிகமாக அங்கு சவர்க்கார நீருடன் வேப்பம் எண்ணெயைக்  கலந்து, வெள்ளை ஈக்களை கட்டுப்படுத்தும் முறையை  நடைமுறையில் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது. இந்த கலவையை தென்னை இலைகளின் அடிப்பகுதியில் நன்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு தடவை 02 மாதங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக தெளிப்பதன் மூலம்  வெள்ளை ஈக்களை கட்டுப்படுத்தாலம்  என்றும் அதற்கு மேலதிகமாக  கிரீஸ் தடவிய மஞ்சள் பொலிதீனை தென்னை மரத்தின் தண்டில் தொங்கவிடுவது இளவட்ட ஈக்கள் ஈர்க்கப்படுவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும்  என்றும் அங்கு கூறப்பட்டது.

வெள்ளை ஈக்கள் உள்ளிட்ட தென்னை பயிர்ச்செய்கையில் ஏற்படும்  பிரச்சனைகளுக்கு பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், தற்போது 1928 என்ற அவசர அழைப்பு இலக்கம் நிறுவப்பட்டுள்ளதுடன், 0704001928 என்ற வாட்ஸ்அப் இலக்கமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வட்ஸ் அப் இலக்கத்துக்கு தென்னைப் பயிர்ச் செய்கையில்  ஏற்படும் நோய்கள் அல்லது பாதிப்புகள் குறித்த படங்களை  அனுப்புவதன் மூலம் தென்னைப் பயிர்ச் செய்கையில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் பற்றிய அடிப்படை அறிவை மக்களுக்கு வழங்கு முடியுமாக இருக்கும்.

இந்த வெள்ளை ஈ ஒழிப்பு தொடர்பான நடைமுறை விழிப்பூட்டல் நிகழ்வுக்கு தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் கலாநிதி சாரங்க அழகப்பெரும உள்ளிட்ட தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் உத்தியோகத்தர்கள், தென்னைப் பயிர்ச் செய்கை சபை கம்பஹ மாவட்ட பிராந்திய முகாமையாளர் திரு. கபில ஹெட்டியாராச்சி உட்பட நிரல் நிறுவனங்களின் உத்தியோகத்தர்கள் பலரும் கலந்து  கொண்டார்கள். இந்த வெள்ளை ஈக்களை கட்டுப்படுத்தும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் வெள்ளை ஈக்களினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என அடையாளம் காணப்பட்ட மாவட்டங்களில் தற்சமயம் தொடர்ச்சியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.

 

பனை அபிவிருத்தி சபையினால் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள பனை ஆராய்ச்சி நிறுவன வளாகத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட புதிய கட்டிடத்தின் திறப்பு விழா அண்மையில் கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்த மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் திரு. லொஹான் ரத்வத்த அவர்களின் பங்கேற்புடன் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் வைத்தியர் ரமேஷ் பத்திரன அவர்களின்  தலைமையில்  இடம்பெற்றது. .


அங்கு உரையாற்றிய அமைச்சர் ரமேஷ் பத்திரன, வடமாகாணத்தின் பாரம்பரிய தொழிலான பனை கைத்தொழிலை வர்த்தக மட்டத்தை  நோக்கிக் கொண்டு செல்வதற்காக  பனை அபிவிருத்தி சபையும் பனை ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் பல வேலைத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார். அவ்வாறே பல்வேறு பனை தொடர்பான பொருட்கள் மற்றும் பனை தொடர்பான மதுபான தொழில்துறையில் கவனம் செலுத்த தேவையான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார். மேலும், பனை கைத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள 12000க்கும் மேற்பட்ட மக்களின் பிள்ளைகளுக்கு பனை கைத்தொழிலை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் ஏற்படும் பொருளாதார நலன்களுக்காக பனை அபிவிருத்தி சபையின் ஊடாக கல்வி புலமைப்பரிசில் திட்டத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். இறுதியாக பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் இவ்வாறு கூறினார்.


"நாங்கள் ஒரே நாட்டில் வாழும் சகோதர மக்கள். எங்களுக்கு வடக்கு, தெற்கு என்ற வித்தியாசம் இல்லை. எனவே, அரசாங்கம் என்ற வகையில் வடக்கு மக்களின் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்காக சகலதையும் செய்வதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். அதற்காக எல்லாவற்றையும் செய்தும் வருகிறோம்” என்றார்.


இந்நிகழ்வில் பெருந்தோட்ட அமைச்சின் உத்தியோகத்தர்கள், யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட உத்தியோகத்தர்கள், பனை அபிவிருத்தி சபை மற்றும் பனை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட உத்தியோகத்தர்கள்,  வடமாகாண அரசியல் அதிகார சபை மற்றும் முக்கியஸ்தர்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டனர்.

 

This special diplomatic meeting between the Minister of Plantation Industries and Industries Dr. Ramesh Pathirana and Mrs. (H.E) Bonnie Horbach, the Netherlands Ambassador to Sri Lanka, took place at the premises of the Ministry of Plantation Industries.


The focus was primarily on the possibility of implementing new projects related to agriculture between the two countries, as well as the new projects of getting high results by mixing the traditional agricultural practices of this country as well as the modern techniques in the Netherlands with the traditional agriculture.
Both sides also focused on the promotion of tourism related to plantation industry and agriculture. Apart from that, ideas were also exchanged regarding Sri Lanka's future program of reducing the use of chemical fertilizers and using organic fertilizers.


 It was also discussed to prepare a method to import coconut oil from the country, which is required for various industries in the Netherlands, especially in the production process of various foods including chocolate.


It was also discussed about bringing Dutch tourists to Sri Lanka for the promotion of the tourism industry in Sri Lanka and the Prime Minister was praised for the high potential of Sri Lanka for the tourism industry.


Here, the minister explained about the free health and nutritional conditions of the people in the country, about the country's economic situation and the cost of living, how the rise in the price of essential food items such as fuel and wheat flour in the world market due to the Russian-Ukraine war has also affected Sri Lanka, China, Japan and It was also pointed out to the Ambassador that India has been Sri Lanka's friend since the past and that they have responded optimistically in debt restructuring.


The Ambassador expressed her belief that Sri Lanka, which is inhabited by people with a very high level of education and information technology skills, will soon be able to return to its previous status as a middle-income country with the support of the International Monetary Fund.
Dutch Agriculture Advisor Michiel van Rrkel, Senior Policy Advisor Nishan Dissanayake and other dignitaries joined this

இங்கு தேயிலை தொழில்துறையின் பங்குதாரர்களுக்கு மிகச் சிறந்த அணுகல், காலத்துக்கேற்ற  பகுப்பாய்வு மற்றும் விரிவாக்க சேவையை வழங்கும் அடிப்படை நோக்கத்தை யதார்த்தமாக்கும் வகையில் வெற்றிகரமாக நிறுவப்பட்ட இந்த நடமாடும் ஆய்வுக்கூடம் மற்றும் விரிவாக்க சேவையின் மூலம், சிறு தேயிலை தோட்ட உரிமையாளர்கள் அவர்களின் பயிர்ச்செய்கையில் தேயிலைச் செய்கைக்கான மண்ணின் நிலைமைகள், நோய்கள் பற்றி கண்டறிதல் போன்ற ஆய்வக தொழில்நுட்ப வேலைகளை செய்யலாம். அதுவானது தேயிலை தொழில் வளர்ச்சிக்கு பாரிய உந்துதலாக அமையும்.

இந்நாட்டு  பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில், விவசாயத் துறை என்பன நீண்ட காலமாக வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றது, ஆனால் தொழில்துறையின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான அறிவு மற்றும் திறன்கள் கல்வி முறையின் ஊடாக முறையாகக் கடத்தப்படாததால், தொழிலை அடிப்படையாகக்  கொண்ட கல்வி முறையை  நோக்கி அதனூடாக பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என 2022.09.09 ஆந் திகதியன்று இரத்தினபுரி இலங்கை தேயிலை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் அதன் நடமாடும் ஆய்வுகூடம் மற்றும் விரிவாக்க சேவையை அறிமுகம் செய்யும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் வைத்தியர் ரமேஷ் பதிரன இதனை தெரிவித்தார். இது நடாத்தப்படுவது சிறு தேயிலை தோட்ட உரிமையாளர்களுக்காக நடாத்தப்படும்  42 ஆம் ஆராய்ச்சி மற்றும் விரிவாக்க சேவையுடன் இணைந்ததாகும்.

இந்நிகழ்வில் அமைச்சின் அதிகாரிகள், இலங்கை தேயிலை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சிறு தேயிலை தோட்ட அபிவிருத்தி அதிகார சபை மற்றும் இலங்கை தேயிலை சபையின் உத்தியோகத்தர்கள், சிறு தேயிலை தோட்ட உரிமையாளர்கள், தோட்டங்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்பான சங்க உறுப்பினர்கள், தேயிலை கைத்தொழில் துறையில் ஈடுபடுபவர்கள் உள்ளிட்ட பல முக்கியஸ்தர்கள் கலந்துகொண்டனர்.